Phần mềm quản lý nhà trọ miễn phí

Từ ngày 12/12/2017, để khuyến khích điện tử hóa việc quản lý, nozza.vn sẽ phát hành phiển bản miễn phí cho các khách hàng có qui mô 10 phòng trở xuống. Phiên bản miễn phí này vẫn bao gồm đầy đủ các tính năng của Phần mềm quản lý nhà trọ nozza.vn như: Quản lý Read more about Phần mềm quản lý nhà trọ miễn phí[…]